מערכת וטרינריה

מערכת וטרינריה מספקת פתרונות ומנהלת את מערך הוטרינריה הרשותי

מערכת לניהול מחלקה וטרינרית, כוללת ניהול מלאי, כלבייה, הנח"ש, ממשקים לוט-קליק, משרד החקלאות.

Icon_vetrenary_E-s.png

למוצר הבא

למוצר הקודם

המודולים של מערכת וטרינריה

כרטיס בע"ח


הכרטיס כולל: - מערך חיסונים - מערך תמונות - מערך תלונות - מערך נשיכות - מערך לכידות - מערך הסגרים
כרטיס מלאי


- המודול כולל מעקב אחר קניית מוצרים למחלקה - המודול מפרט קניית תרכיבים בנפרד, שבבים בנפרד וכל שאר המוצרים. - המודול מציג את מצבת המלאי לשבבים ותרכיבים (תוך סריקה של החיסונים הקיימים לפי וטרינרים שונים).
חיובים


- הפקת דרישת תשלום לספקים/עסקים לפי בדיקות משנה - הפקת ריכוז בדיקות משנה שלא שולמו
מודול דוחות


- המודול כולל דוחות מפורטים ומסכמים עבור כל פעילות במערכת - ניתן להמיר את הדוחות לפורמטים Excel, PDF, TXT, ASCII ו-HTML - ניתן לשלוח ישירות במייל - המודול כולל דוחות מסכמים וגרפיים
קבלות


- הפקת קבלה למודולי לכידות, הסגרים, חיסונים, בדיקות משנה - כל קבלה שומרת בתוכה את התנועות שהיא הופקה בגינן - ניתן להפיק קבלה למזומן, אשראי, המחאות והעברה
ניהול כלבייה


- מפת כלבייה (תצוגת בע"ח בתוך התאים לפי תפוסה) - הגדרת מאפיינים לתא (מספר מרבי של בע"ח, צבע, סטטוס) - מודול דוחות בהתאם - תפוסת התאים מתעדכנת באמצעות מודולי לכידות והסגרים

נסו עכשיו את המערכת
אצלכם בארגון

Thanks for submitting!