BI בינה עיסקית

המערכת המאפשרת לחקור לנתח ולעקוב אחר מגמות ושניים ברמת המיקרו והמאקרו ברשות

לקבל החלטות נכונות

מערכת BI של EPR מאפשרת להציג למנהלי המערכת את המידע שנאגר אצל בצורה ויזואלית-גראפית-דינמית ובכך מסייעת לרשות בתהליכי קבלת ההחלטות. כי החלטות נכונות מקבלים על בסיס נתונים .

Icon_BI_E-s.png

מדוע דווקא לעבוד עם מערכת הבינה העסקית BI של EPR?

מערכת הBI של EPR מספקת יכולת צפיה וניתוח נתונים.

למוצר הבא

המערכת מדולרית ומתאימה לדרישות שונות של הלקוח.

המערכת מסנכרנת עם מערכת הגביה, ההנח"ש הרווחה, החינוך, או כל מערכת צד ג' שתעמוד בדרישות תצורת הנתונים.

מערכת ידידותית וקלה לעבודה.

v_button.png
v_button.png
v_button.png

למוצר הקודם

נסו עכשיו את המערכת
אצלכם בארגון

Thanks for submitting!