top of page

המטרה להפוך כל רשות מקומית לארגון מתקדם!

רשויות מקומיות המעוניינות להתנהל בצורה יעילה ומודרנית חייבות להתייחס לעצמן כמו כל ארגון הדורש ERP (תכנון משאבי הארגון).
מערכת Master Mathix, המשתלבת כחלק אינטגרלי במערכת הגבייה Master, מעניקה לרשות המקומית את כל הכלים לתכנון מיטבי של המשאבים שלה. למעשה, מערכת Master Mathix היא המערכת היחידה שפותחה במיוחד עבור רשויות מקומיות, ושמביאה בחשבון את כל נוהלי העבודה ומבני הדוחות המתאימים לצורכי הרשויות.

calc.png

מדוע MASTER MATHIX ?

המערכת החדשה עובדת בסנכרון מלא עם מערכת Master המתקדמת לניהול גבייה ברשויות מקומיות.
מערכת Master Mathix היא כלי מתקדם וחכם שתוכנן בארץ, והמתאים בדיוק לצרכים המקומיים ולדרישות הספציפיות של כל רשות, קטנה כגדולה.

המערכת היחידה שפותחה מלכתחילה עבור ניהול פיננסי ולוגיסטי ברשויות המקומיות בארץ.

שילוב אינטגרלי עם מערכת הגבייה - פתרון המאפשר התאמה מלאה בזמן אמת בין הגבייה והנהלת החשבונות. 

סנכרון המערכת עם שאר מרכיבי הניהול מאפשר קיזוז ספקים, אם הספק הוא גם תושב הרשות החייב כסף בגבייה.

v_button.png
v_button.png
v_button.png

המודולים של MASTER MATHIX

 • ניהול רכש
  כולל ניהול של כל שלבי הרכש, החל מיצירת דרישה וכלה בהזמנות וקליטת חשבוניות ספקים, תוך מעקב צמוד אחרי יתרות, תקציב ושריונים. מערכת הרכש מנהלת גם את מסלולי ההרשאה המבוססים על חתימות אלקטרוניות ומאפשרת סריקת מסמכים ישירות לתוך המערכת.
 • ניהול תשלומים
  ביצוע כל תהליך הטיפול בחשבוניות הספקים וניהולם. כמו כן ניתן לבצע תשלומים בפועל באמצעי התשלום השונים.
 • ניהול תקציב
  תכנון ובנייה של תקציב הרשות המקומית, כולל אישורים ושמירת גרסאות שונות של התקציב.
 • ניהול הלוואות
  מעקב אחר כל ההלוואות הקיימות ברשות וטיפול בהן, כולל דוחות על פירעונות עתידיים, עומס מלוות ועוד.
 • ניהול תברי"ם
  מודול ייחודי עבור הרשויות, המנהל את כל התברי"ם ברשות ועוקב אחריו.
 • הנהלת חשבונות
  קליטת פקודות יומן, ניהול כרטיסים, התאמות כרטיסים אוטומטית על ידי יצירת ממשקים למערכות חיצוניות (בנקים, כרטיסי אשראי), מערכות שכר ועוד. ניתן להפיק את הדוחות הרבעוניים השנתיים על פי הנחיות משרד הפנים בכל נקודת זמן.
 • מחולל דוחות
  במערכת קיים מחולל דוחות המאפשר בנייה ויצירה של דוחות לפי כל חתך לפי דרישת המשתמש, עם אפשרות לשמירת תבניות שונות של דוחות.

למוצר הבא

למוצר הקודם

bottom of page