Master Key אכיפה 

מערכת האכיפה מאפשרת לעקוב לנטר ולטפל בחייבי הגביה של הרשות

מערכת האכיפה

כהשלמה למערכת MASTER, אנו מציעים את מערכת אכיפת הגביה Master key המיועדת לכל רשות המעוניינת לשפר את יכולת המעקב והניהול אחר הכנסותיה מחייבי גביה.

Icon_Enforcement_E-s.png

מצבי הפעלה אופציונליים

On line - מצב ייחודי למערכת master key.

במצב זה המערכת מקושרת לחומר המקוון של מערכת הגביה 'MASTER'  ומטפלת ביתרות החייבים המעודכנות לאותה נקודת זמן.

off line - מצב בו המערכת ניזונה מקבצים הנבנים ע"י מערכת הגביה.

במצב זה ניתן לעבוד עם כל  מערכת גביה.

מדוע דווקא לעבוד עם מערכת האכיפה של EPR?

מערכת האכיפה של EPR עובדת בסנכרן מלא עם המערכת מערכת הגביה של EPR

המערכת מדולרית ומתאימה לדרישות שונות של הלקוח

המערכת עובדת על בסיס נתונים אחוד עם מערכת הגביה כך שקיים סנכרן מלא בין המערכות.

עדכון חוב או משיכת חייב או סגירת תיק בלחיצת כפתור.

מערכת ידידותית וקלה לעבודה.

v_button.png
v_button.png
v_button.png
v_button.png

המודולים של מערכת האכיפה

למוצר הבא

למוצר הקודם

נסו עכשיו את המערכת
אצלכם בארגון

Thanks for submitting!