top of page

מערכת האכיפה

כהשלמה למערכת MASTER, אנו מציעים את מערכת אכיפת הגביה Master key המיועדת לכל רשות המעוניינת לשפר את יכולת המעקב והניהול אחר הכנסותיה מחייבי גביה.

debt.png

מצבי הפעלה אופציונליים
 

On line - מצב ייחודי למערכת Master Key. במצב זה המערכת מקושרת לחומר המקוון של מערכת הגביה 'MASTER'  ומטפלת ביתרות החייבים המעודכנות לאותה נקודת זמן.

Off line - מצב בו המערכת ניזונה מקבצים הנבנים ע"י מערכת הגביה. במצב זה ניתן לעבוד עם כל  מערכת גביה.

מדוע דווקא לעבוד עם מערכת האכיפה של EPR?

מערכת האכיפה של EPR עובדת בסנכרן מלא עם המערכת מערכת הגביה של EPR

המערכת מדולרית ומתאימה לדרישות שונות של הלקוח

המערכת עובדת על בסיס נתונים אחוד עם מערכת הגביה כך שקיים סנכרן מלא בין המערכות.

עדכון חוב או משיכת חייב או סגירת תיק בלחיצת כפתור.

מערכת ידידותית וקלה לעבודה.

v_button.png
v_button.png
v_button.png
v_button.png

המודולים של מערכת האכיפה

 • ניהול רכש
  כולל ניהול של כל שלבי הרכש, החל מיצירת דרישה וכלה בהזמנות וקליטת חשבוניות ספקים, תוך מעקב צמוד אחרי יתרות, תקציב ושריונים. מערכת הרכש מנהלת גם את מסלולי ההרשאה המבוססים על חתימות אלקטרוניות ומאפשרת סריקת מסמכים ישירות לתוך המערכת.
 • ניהול תשלומים
  ביצוע כל תהליך הטיפול בחשבוניות הספקים וניהולם. כמו כן ניתן לבצע תשלומים בפועל באמצעי התשלום השונים.
 • ניהול תקציב
  תכנון ובנייה של תקציב הרשות המקומית, כולל אישורים ושמירת גרסאות שונות של התקציב.
 • ניהול הלוואות
  מעקב אחר כל ההלוואות הקיימות ברשות וטיפול בהן, כולל דוחות על פירעונות עתידיים, עומס מלוות ועוד.
 • ניהול תברי"ם
  מודול ייחודי עבור הרשויות, המנהל את כל התברי"ם ברשות ועוקב אחריו.
 • הנהלת חשבונות
  קליטת פקודות יומן, ניהול כרטיסים, התאמות כרטיסים אוטומטית על ידי יצירת ממשקים למערכות חיצוניות (בנקים, כרטיסי אשראי), מערכות שכר ועוד. ניתן להפיק את הדוחות הרבעוניים השנתיים על פי הנחיות משרד הפנים בכל נקודת זמן.
 • מחולל דוחות
  במערכת קיים מחולל דוחות המאפשר בנייה ויצירה של דוחות לפי כל חתך לפי דרישת המשתמש, עם אפשרות לשמירת תבניות שונות של דוחות.

למוצר הבא

למוצר הקודם

bottom of page