מערכת משפטית

מערכת אכיפה משפטית המאפשרת לנהל מעקב והפקת שוברי קנס ברשות

מודול בתי משפט הינה מערכת אכיפה משפטית.

לאחר קבלת כתב התביעה מבית המשפט, ניתן להתחיל "מעקב" אחר תיק התביעה במערכת מודול בית המשפט.

במערכת זו, ניתן להקים שוברי קנס לתשלום ולחלקם למספר תשלומים, וכן ליצור כפל קנס במידה והחייב לא הסדיר את חובו.

בנוסף, ניתן לפצל תיק תביעה בין 2 חייבים וכן להציג ולהדפיס את שוברי הקנס.

ישנו ממשק ישיר בין מודול בית המשפט לבין מערכת הגביה, את השוברים ניתן לראות ולשלם בכרטיס המשלם בגביה.

Icon_-legal_E-s.png

המודולים של מערכת משפטית

פתיחת תיק

הקמת עברות ושופטים וחוקים

כפל קנס

ריבית

פיצול תיק

הדפסות שוברים לתשלום ע"פ הוראת בית המשפט

הדפסת שוברי קנס לתשלום


למוצר הבא

למוצר הקודם

נסו עכשיו את המערכת
אצלכם בארגון

Thanks for submitting!