מערכת משפטית

מערכת אכיפה משפטית המאפשרת לנהל מעקב והפקת שוברי קנס ברשות

מודול בתי משפט הינה מערכת אכיפה משפטית.

לאחר קבלת כתב התביעה מבית המשפט, ניתן להתחיל "מעקב" אחר תיק התביעה במערכת מודול בית המשפט.

במערכת זו, ניתן להקים שוברי קנס לתשלום ולחלקם למספר תשלומים, וכן ליצור כפל קנס במידה והחייב לא הסדיר את חובו.

בנוסף, ניתן לפצל תיק תביעה בין 2 חייבים וכן להציג ולהדפיס את שוברי הקנס.

ישנו ממשק ישיר בין מודול בית המשפט לבין מערכת הגביה, את השוברים ניתן לראות ולשלם בכרטיס המשלם בגביה.

Icon_-legal_E-s.png

המודולים של מערכת משפטית

למוצר הבא

למוצר הקודם

נסו עכשיו את המערכת
אצלכם בארגון

Thanks for submitting!