top of page

מערכת משפטית

מערכת אכיפה משפטית המאפשרת לנהל מעקב והפקת שוברי קנס ברשות

מודול בתי משפט הינה מערכת אכיפה משפטית.

לאחר קבלת כתב התביעה מבית המשפט, ניתן להתחיל "מעקב" אחר תיק התביעה במערכת מודול בית המשפט.

במערכת זו, ניתן להקים שוברי קנס לתשלום ולחלקם למספר תשלומים, וכן ליצור כפל קנס במידה והחייב לא הסדיר את חובו.

בנוסף, ניתן לפצל תיק תביעה בין 2 חייבים וכן להציג ולהדפיס את שוברי הקנס.

ישנו ממשק ישיר בין מודול בית המשפט לבין מערכת הגביה, את השוברים ניתן לראות ולשלם בכרטיס המשלם בגביה.

legal.png

המודולים של מערכת משפטית

 • ניהול רכש
  כולל ניהול של כל שלבי הרכש, החל מיצירת דרישה וכלה בהזמנות וקליטת חשבוניות ספקים, תוך מעקב צמוד אחרי יתרות, תקציב ושריונים. מערכת הרכש מנהלת גם את מסלולי ההרשאה המבוססים על חתימות אלקטרוניות ומאפשרת סריקת מסמכים ישירות לתוך המערכת.
 • ניהול תשלומים
  ביצוע כל תהליך הטיפול בחשבוניות הספקים וניהולם. כמו כן ניתן לבצע תשלומים בפועל באמצעי התשלום השונים.
 • ניהול תקציב
  תכנון ובנייה של תקציב הרשות המקומית, כולל אישורים ושמירת גרסאות שונות של התקציב.
 • ניהול הלוואות
  מעקב אחר כל ההלוואות הקיימות ברשות וטיפול בהן, כולל דוחות על פירעונות עתידיים, עומס מלוות ועוד.
 • ניהול תברי"ם
  מודול ייחודי עבור הרשויות, המנהל את כל התברי"ם ברשות ועוקב אחריו.
 • הנהלת חשבונות
  קליטת פקודות יומן, ניהול כרטיסים, התאמות כרטיסים אוטומטית על ידי יצירת ממשקים למערכות חיצוניות (בנקים, כרטיסי אשראי), מערכות שכר ועוד. ניתן להפיק את הדוחות הרבעוניים השנתיים על פי הנחיות משרד הפנים בכל נקודת זמן.
 • מחולל דוחות
  במערכת קיים מחולל דוחות המאפשר בנייה ויצירה של דוחות לפי כל חתך לפי דרישת המשתמש, עם אפשרות לשמירת תבניות שונות של דוחות.

למוצר הבא

למוצר הקודם

bottom of page