top of page

מערכת הרווחה של EPR במלחמת חרבות ברזל

חלק מהחוסן הלאומי של כולנו

ביחד ננצח

לצד האתגרים הביטחוניים של מלחמת חרבות ברזל, מערכות הרווחה התחייבו לתת מענה מהיר לאוכלוסיות אשר נפגעו מהלחימה.

המציאות הביטחונית המורכבת, אשר גרמה לנפגעים רבים בעורף, לפינוי אוכלוסיה ובמקביל הפעלת שירותי רווחה מקומיים מתוך בתי מלון, יצרה מציאות בלתי אפשרית. אך בזכות הערכות נכונה, תוצאה של לקחי מלחמת לבנון השנייה והפקת לקחים מדו“ח מבקר המדינה, שירותי הרווחה היו הפעם ערוכים היטב והצליחו להתמודד בהצלחה עם המצב הכאוטי.


שילוב של שירותי רווחה בזמן מלחמה


שירותי הרווחה מבוססים על שילוב של רשויות מקומיות עם משרדי הממשלה. שיתוף הפעולה מחייב הפעלת מערכות ממוחשבות כדוגמת מערכת הרווחה מבוססת ענן של EPR.

באופן כללי שירותי הרווחה פועלים ב 3 מעגלים: המעגל הראשון הוא אוכלוסיות הנמצאות באחריותו הישירה של משרד הרווחה, כמו השוהים במוסדות. המעגל השני הוא האוכלוסיות המטופלות על ידי שירותי הרווחה המקומיים ברשויות המקומיות. ואילו המעגל השלישי הוא האוכלוסיות שאינן נדרשות לשירותי רווחה בשגרה, אך זקוקות לו עכשיו כתוצאה מהמלחמה. 


מערכת הרווחה של EPR

במסגרת הסיוע למעגל השני והשלישי, הרשויות המקומיות נאלצו להתמודד עם קליטת מפונים במרכזים שונים ומרוחקים, מתן תמיכה נפשית, איתור נעדרים, מתן מענה לצרכים השונים של המפונים, חיזוק הקהילה וחיזוק תחושת הביטחון.


מערכת הרווחה של EPR מסייעת למצב


נכון להיום מעל 120 רשויות נעזרות במערכת הרווחה של EPR, ביניהן גם המועצה האזורית שער הנגב.

בבוקר של השביעי באוקטובר המערכת הוכיחה מחדש את נחיצותה. כאשר גם כפר עזה, ניר עם ויתר יישובי המועצה מצאו את עצמם תחת מתקפה. המערכת העמידה לרשותם של שירותי הרווחה מגוון כלים דיגיטלים שאפשרו להם להתמודד עם האתגר המורכב.


בין הצרכים התפעוליים המרכזיים שעמדו בפני שירותי הרווחה ניתן להזכיר את הצורך בעבודה מבתי מלון וממשרדים מאולתרים, כמו גם הצורך לטפל באוכלוסיה שאמורה להיות מרוכזת באזור אחד, ועקב המצב מפוזרת עכשיו ברחבי הארץ. מערכת הרווחה, הנתמכת על ידי שירותי ענן, מאפשרת יצירת עמדות עבודה מרחוק עבור עובדי הרווחה המפוזרים של המועצה ועל ידי כך משמרת את המשך העבודה הנדרשת.


לוגו שער הנגב על רקע של טבע עם ילדה אוחזרת בדגל ישראל

בעזרת המערכת של EPR, הרשויות המקומיות הצליחו לתת מענה יעיל לצרכים של המעגל השני והשלישי, העניקו תמיכה בהיקף חסר תקדים, וגם קלטו תוספת כוח אדם משמעותית של עובדים סוציאליים.

דוחות אותן הפיקה המערכת, אפשרו תמונת מצב של כל הזקוקים לשירותי הרווחה, תוך כדי חלוקת סמכויות ותחומי אחריות בין גופים שונים המעורבים ברווחה. המערכת הוכיחה גמישות ויכולת התאמה למצבים חדשים.


מלחמת חרבות ברזל, שעדיין נמצאת בעיצומה, גובה מאיתנו מחיר כבד, אך אין ספק כי הפקת הלקחים בתחום הרווחה ויישום מערכות רווחה טכנולוגיות מבוססות ענן, מסייעת לחזוק החוסן הקהילתי של העורף הישראלי. אנו ב-EPR גאים להיות שותפים טכנולוגים במאמץ לייעל את נושא הרווחה בתקופה מאתגרת זו.


זוג עטוף בדגלי ישראל

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page